Lo Traductor - Pròleg

Este diccionari naix en la idea de reunir totes aquelles expressions i paraules que s'utilitzen al parlar quotidià de la gent del Delta de l'Ebre especialment la del Montsià, entre d'altres comarques properes que tamé parlen de manera pareguda. Lo recull s'ha fet concretament a la població d'Els Muntells, com a mostra significativa de tota la comarca, encara que en algunes poblacions hi ha paraules que se diuen de diferent manera, i inclús ne ha que tenen paraules pròpies.

IMPORTANT : En este diccionari no es busca ensenyar com s'escriuen les paraules correctament, sinó que està més orientat a vore com se pronuncien. Tampoc se busca fer una definició acurada d'estes, sinó que les definicions tenen un to més lúdic i desenfadat. Per això s'utilitzaran grafies tan incorrectes en català com la "y" o la "ch", ja que moltes paraules, al ser castellanismes, sonen com a tals.
 

|Índex|    |Pròleg|    |Introducció a l'Idioma|    |Expressions típiques|     |A-L|    |M-Z|    |Les Aus|    |Altres Traductors|